Grafiskā dizaina daudzveidība un tendences

Grafisko dizainu cilvēki gan uztver, gan raksturo dažādi. Grafiskais dizains var palīdzēt radīt identitāti kādai kompānijai. Arī grafiskā dizaina darbiem notiek dažādas izstādes – tā ir arī kā mākslas forma, ne tikai kā kaut kas praktisks un ikdienā vajadzīgs. Ar grafisko dizainu ir iespējams ne tikai nodot ziņu auditorijai, bet to iespējams nodot arī ar kādu konkrētu emociju vai noskaņu. Tikai izlasot kādu reklāmas tekstu – melns uz balta rakstītu – cilvēkam diez vai radīsies kāda konkrēta noskaņa par lasīto. Taču, ja šī pati reklāma tiek pasniegta ar kādiem grafiskā dizaina elementiem, tad uzreiz var rasties kādas emocijas vai asociācijas – ar krāsu, zīmējumu, teksta izkārtojumu utt. Tādā veidā reklāma var kļūt daudz personiskāka, nevis tik bezpersoniska kā vienkāršs teksts. Piemēram, izvēloties grāmatu, bieži vien mūs piesaista tieši vāks. Protams, nevajag spriest par grāmatu tikai pēc vāka, taču nevar noliegt, ka vāks spēlē lielu lomu grāmatas izvēlē. Vāka izveide ir arī neliels mārketinga triks, ar kuru piesaistīt pircējus, lai tie nopērk grāmatu. Bieži varam saskarties ar situāciju, kad grāmatas vāks ir tik skaists un saistošs, bet pati grāmata ir daudz sliktākas kvalitātes. Protams, visiem uzņēmumiem un dažāda tipa biznesiem grafiskais dizains var ļoti palīdzēt un palielināt peļņu. Pats produkts var nemainīties, bet izmainot reklāmu vai iepakojuma dizainu peļņa var pieaugt. Var notikt arī pretēji, tāpēc labi grafiskie dizaineri, kuri labi izjūt krāsas un zina kā panākt labvēlīgu rezultātu, ir ļoti pieprasīti. Dizaineris padara produktu draudzīgu, jo dizaineris būtībā ir kaut kas pa vidu starp pircējiem un uzņēmumu. Dizainerim ir jāzina, kas cilvēkiem patīk, un kas tos piesaista. Arī grafiskie dizaineri strādā dažādās specializācijās, piemēram, tādi, kas strādā ar grāmatu vākiem, mūzikas ierakstu vākiem, reklāmām, mājaslapām utt. Ir daudz dažādas jomas, un ne vienmēr viens un tas pats cilvēks var veiksmīgi radīt darbus visās no šīm jomām. Viena no šīm jomām var padoties labāk nekā kāda cita, tāpēc dizaineri mēdz specializēties kādā no šīm jomām. Īpaši sarežģīts uzdevums grafiskajiem dizaineriem ir uzņēmumu pārzīmološana. Tas notiek, ja, piemēram, vairāki uzņēmumi apvienojas vai uzņēmums tiek pārdots, vai uzņēmums maina savu darbības sfēru. Tas ne vienmēr ir viegls uzdevums, it īpaši, ja uzņēmums jau ir diezgan populārs un cilvēki jau ir pieraduši pie tā izskata un dažādiem simboliem. Ja pārzīmolojot dizaineris pilnībā izmaina visu uzņēmuma dizainu – logo, reklāmas, mājaslapu utt., tad ir jābūt tiešām pārliecinātam, ka tas būs veiksmīgs projekts. Ja uzņēmums ir mazāk zināms, tad tas nav tik grūti, taču populāriem uzņēmumiem radīt jaunu logo var būt grūti, jo cilvēkiem parasti nepatīk izmaiņas – visi ir pieraduši pie vecā, tāpēc nevēlas pieņemt jauno. Latvijā grafiskais dizains ir salīdzinoši jauna sfēra (ja salīdzina, piemēram, ar ASV), tāpēc Latvijā bieži vien ir grūti noteikt kāda projekta vai dizaina darba izmaksas, jo nav īsti skaidrs cik tas maksā. Arī paši grafiskie dizaineri īsti nezina cik viņiem būtu par šo darbu jāsaņem – kāda būtu tā atbilstošā summa. Tā šobrīd ir pati aktuālākā problēma, jo klients, protams, vēlas labu darbu, par kuru samaksāt pēc iespējas mazāk, taču dizaineris vēlas saņemt pēc iespējas vairāk.